top of page
david-a-kristyna.jpg

DAVID A KRISTÝNA

Dar pro sourozence

Obecně prospěšná společnost Etela se nezaměřuje jen na děti se zdravotním postižením, ale také jako jedna z mála neziskových organizací pomáhá i jejich sourozencům. Takovým příkladem jsou David a Kristýna Novotní.

Mezi příbramskými paneláky na kole rozvážně projíždí čtrnáctiletý David. Matný černý lak jeho BMXka německé značky WeThePeople přitahuje pozornost okolo stojících kluků. Špičkové kolo pro disciplínu Street/Park, která patří k nejznámější kategorii z pohledu veřejnosti a provozuje se ve skateparcích na rampách, lavicích, plošinách, zábradlích, nebo na veřejných prostranstvích jako jsou schody, zábradlí, lavičky a mnohé další překážky, bylo pro Davida velký překvapením pod vánočním stromečkem roku 2019.

Se svým snem o BMX kole se svěřil na jednom sezení v příbramském středisko výchovné péče své terapeutce Mgr. Ing. Janě Eliášové, ke které dochází od druhé třídy základní školy, kdy ho spolužáci brutálně zbili a on od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou a panickou úzkostí.

 

Středisko výchovné péče Příbram je odloučeným pracovištěm pražského Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče. Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším důležitým osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může naplňovat své vývojové potřeby a potenciál. Poskytuje diagnostické,  poradenské,  terapeutické  a metodické služby,  jedná-li se o řešení situace ve vztahu k dítěti. Základním principem střediska je  poskytování služeb založených na profesionalitě, provázanosti a vzájemné spolupráci  celého  sociálního systému dítěte (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací). Pro své klienty zajišťuje bezpečné a respektující prostředí, ve kterém podporuje svobodu volby klienta a zachovává jeho důvěru.

Společně s mamkou Zuzanou a starší sestrou Kristýnou se domluvili s obecně prospěšnou společností Etela, která na vysněné kolo Davidovi poskytla příspěvek. David sice na kole žádné triky nepředvádí, ale jako dopravní prostředek mu slouží velmi dobře.

Protože sourozenci Novotní žijí bez otce, přispěla nadace Etela i jedenadvacetileté sestře Kristýně, aby mohla studovat na Západočeské univerzitě v Plzni na fakultě ekonomické. Příspěvek od Etely zahrnuje náklady na dopravu a ubytování na vysokoškolské koleji.

Dar obecně prospěšné společnosti Etela pomohl příbramským sourozencům zkvalitnit jejich nelehký životní úděl.

bottom of page