top of page

nás

Lide_z_ETELY.jpg

Historie obecně prospěšné společnosti Etela sahá až do roku 2005, kdy byla založena.  

         
U jejího zrodu stál Pavel Faiereisl a manželé Kvasničkovi. Tento krok byl logickým vyústěním vývoje předchozích let, ve kterých se P.F. věnoval spíše jednorázovým charitativním projektům. Hlavním cílem tedy bylo, začít pomáhat koncepčně a dlouhodobě. 

O.p.s. Etela se zabývá podporou a ochranou osob mladších osmnácti let s přihlédnutím k jejich sociálnímu zázemí, nebo zdravotnímu stavu. Spektrum naší činnosti je tudíš velmi široké. Naše poslání tak naplňujeme formou přímé finanční podpory, osobám ze sociálně znevýhodněného prostředí, nebo zajištěním zdravotnických pomůcek tělesně hendikepovaným osobám. Za mnoho let naší činnosti jsme podpořili již stovky  dětí.

bottom of page