top of page
stacionar.jpg

STACIONÁŘ

Po zhoupnutí zklidnění

V nově zrekonstruovaném domě v centru středočeské Dobříše mne vítá Jára a zve mne dovnitř. Šestnáctiletý kluk je veselé povahy a doprovází mne až Monice Bártové, která má stacionář Charity Starý Knín od června roku 2019 na starosti. Než mne však dovede k tetě Monice, musí se zhoupnout na nové houpačce. Od Moniky Bártové se následně dozvídám, že houpačka je jednou ze dvou věcí, kterou byl denní stacionář vybaven z příspěvku od obecně prospěšné společnosti Etela.

 

S Monikou Bártovou procházíme domem, který charitě poskytli manželé Kolářovi. Od pondělí do pátku v době od poledne do páté podvečerní poskytuje dobříšský denní stacionář služby, které umožňují:

  • nabídnout dětem a mládeži s kombinovaným postižením, zejména s poruchami autistického spektra, ve věku 6 až 26 let individuální využití volného času dle jejich možností a schopností tak, aby upevnily a rozšířily své dovednosti;

  • pomáhat  pečujícím osobám  a rodičům uživatelů s  integrací do přirozené sociální skupiny (podle věku);

  • podporovat uživatele služby v uplatňování jejich oprávněných práv a  zájmů a tím je motivovat při získání maximální soběstačnosti při osobní hygieně, pracovních návycích a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;

  • poskytovat poradenství rodičům a pečujícím osobám v oblasti péče o handicapované, ve výchově a právní ochraně jejich potřeb a zájmů.

Opět vycházíme na malý dvorek, kde Jára lítá na houpačce až do krajních poloh a směje se na plné kolo. Evidentně má z daru od nadace Etela velkou radost.

Druhou věcí, kterou do domu charita pořídila z daru od Etely, je speciální zátěžová přikrývka, jež stimuluje propriocepci (hloubkové vnímání) a vede ke zklidnění nervového systému. Pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla, vede ke zlepšení adaptivních odpovědí na podněty. Zátěžové přikrývky přinášejí uklidnění při různých neurologických, behaviorálních či psychických poruchách, jako jsou například autismus, Aspergerův syndrom, poruchy pozornosti (ADD, ADHD), poruchy senzorické integrace, poruchy chování, DMO, Tourettův syndrom, epilepsie, Downův syndrom, bipolární porucha, schizofrenie, fetální alkoholový syndrom, úzkostné poruchy včetně posttraumatické stresové poruchy.

Přikrývka je rozdělena na segmenty, ve kterých se nacházejí zátěžové pytlíky naplněné těžkým plastovým granulátem. Jednotlivé pytlíky lze vybrat a přizpůsobit tak hmotnost přikrývky potřebám klienta. Pytlíky lze prát na 30° C, přikrývku bez pytlíků dokonce až na 60° C. Přikrývka je vyrobena z materiálu Suratec (100 % polyester), který je extrémně odolný a zároveň hygienický. Proto je ideální pro časté využití v různých terapeutických zařízeních, speciálních školách či zařízeních sociálních služeb.

Když si ji potěžkám, zjišťuji, že je oproti běžným přikrývkám výrazně těžší. Jára se okamžitě nabídne, že s ní někoho přikryje. Za chvilku se vrací s Markem, který si nakonec váhavě do postele lehne a Jára ho láskyplně přikryje. Zatímco mi Monika Bártová vysvětluje přednosti speciální přikrývky, Marek zavře oči a usne. Odcházím potichu z pokoje s vědomím, že přikrývka i houpačka od Etely se v Denním stacionáři Charity Starý Knín v Dobříši velmi osvědčily.

bottom of page